ISA Slovensko Člen ISA Slovensko ISA Slovensko Držiteľ Certifikátu CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA ETW Independent Tree Expert Group Člen Independent Tree Expert Group

Arbo - výlety:

Špeciálna ponuka pre školy a pedagógov: Arbo - výlety

  • Vzdelávanie detí v oblasti ochrany prírody
  • Spoznávanie stromov a lesa hravou formou všetkými zmyslami
  • Účast certifikovaných pedagógov v tzv. lesnej pedagogike (akreditované MŠ SR)
  • Zážitkové stromolezectvo pre deti, hry na lanách, lanovky
  • Stromolezectvo v biológii - tematické exkurzie (nadväznosť na učivo biológie)

Sagarmatha Co., Bernolákova 25, Bánovce nad Bebravou 957 01, Telefón: 0902 20 40 30, arborista@arborista.sk