ISA Slovensko Člen ISA Slovensko ISA Slovensko Držiteľ Certifikátu CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA ETW Independent Tree Expert Group Člen Independent Tree Expert Group

Mestá a obce:

Starostlivosť o stromovú vegetáciu miest a obcí patrí medzi priority našej firmy. Snažíme sa postupne vnášať do ošetrovania mestskej zelene princípy modernej európskej arboristiky.

Profesionálneošetrovanie zelene, najmä stromovej vegetácie sa vo svete stalo jednou z priorít menežmentu moderných obcí a miest, vrátane veľkých európskych metropol. Údržba stromov v Európe už dávno nie je len otázkou pridruženej činnosti tzv. technických služieb, kde sa starostlivosť o stromy pohybuje v hierarchii prác niekde medzi jesenným hrabaním lístia a zimným odhŕňaním snehu kde jediným nástrojom k tejto činnosti je motorová píla.

Preto chcem poďakovať všetkým priekopníkom a obhajcom moderného ošetrovania a údržby zelene v našich obciach a mestách, ktorí za cenu mnohých prekážok dodávajú významu stromov a ich ochrane nový rozmer.

  Naše služby pre mestá a obce:
 • všetky arboristické činnosti
  rez stromov
  zakladací a výchovný rez koruny mladých stromov (prevencia defektov)
  komplikované asanácie
  údržba podchodných a podjazdných výšok
  bezpečnostné viazania korún stromov
  výsadba mladých stromov (hĺbkové aj povrchové kotvenie, drenáže)
  kompletná povýsadbová starostlivosť (aj závlahové systémy, ochrana)
 • odborné poradenstvo pri riešení základnej aj špecializovanej starostlivosti o stromovú a kríkovú vegetáciu miest a obcí
 • eliminácia konfliktu stromov s nadzemnými aj podzemnými sieťami
 • posudky a hodnotenia stromov, detailná analýza symptómov a návrhy systémového riešenia (vrátane stromolezeckej vizuálnej kontroly, lokalizácie defektov, a hodnotenia statických pomerov stromov a biomechanickej vitality)
 • komplexné sanačné práce pri kalamitných devastačných poškodeniach stromov
 • rez a zmladzovanie kríkovej vegetácie (aj tvarovanie krov)
 • kosenie trávnikov, odstraňovanie sukcesných náletových drevín
  Špeciálne práce:
 • Návrhy a výroba informačných panelov a značiek
 • Výroba a inštalácia vtáčích búdok
 • Čipovanie stromov - jedná sa o dômyselný spôsob označenia stromu tzv. pasívnym čipom umiestneným pod kôru stromu (stromu spôsobí len ľahké poranenie a po zahojení ranky sa čip stáva trvalou súčasťou stromu). Takéto označenie umožňuje presnú a rýchlu identifikáciu stromu zo vzdialenosti cca 1-2 m pomocou digitálnej čítačky. Takáto pasportizácia stromov uľahčuje každoročnú starostlivosť (ku čipovému kódu sú priradené všetky potrebné dáta o strome, vrátane minulých alebo plánovaných zásahov) a vylučuje zámenu a prípadné omyly.

Sagarmatha Co., Bernolákova 25, Bánovce nad Bebravou 957 01, Telefón: 0902 20 40 30, arborista@arborista.sk